Coach / Counselor / Therapeut

Coach / Counselor / Therapeut

In mijn werk zijn professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid de belangrijkste uitgangspunten.

Als coach loods ik je door de herkenning van je dagelijkse patronen en gewoonten die je steeds opnieuw in problemen brengen naar nieuw gedrag om je tegen iemand anders of jezelf te beschermen. Hier en nu. Vanaf de eerste sessies is er volgens de cliënten van emotionele mishandeling al meer vertrouwen en helderheid, een gevoel van ruimte en nieuwe innerlijke kracht waar te nemen.

Als spiritual counselor werk ik met een mensgerichte benadering van begrip, maar ook confrontatie als het nodig is voor het proces. Het resultaat is dat jij je  probleem  in een breder perspectief gaat zien . Je komt echt in contact met jezelf en gaat jouw verscholen kwaliteiten ontdekken en op eigen en unieke wijze uiten.

Als therapeut ben ik jouw steun om bewustzijn te krijgen op wat je tot dan toe had toegedekt.

Ik heb kennis van zaken en dertig jaar ervaring in zelfverwerkelijking. Ik maak mijn informatie voor jou beschikbaar en laat jou je eigen keuzes maken. Jij gaat jezelf verwerkelijken; kalm, vrij en spiritueel.